Om hemsidan

Det här är If pensionärsföreningars medlemssida

På lite sikt ska allt som inte är av allmänt intresse flyttas över till denna wordpress sida som heter medlem.ifpensionarsforening.se. Då kommer det att finnas en sida ifpensionarsforening.se där allmän info om föreningen kommer att hamna. I framtiden kommer eventuellt inloggning att krävas för att komma åt medlemssidan men vi återkommer med det vid ett senare tillfälle.

If-anställd med pensionsavtal

De som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If och som tjänstgjorde inom enheter inom Stockholm/Mälardalen kan ansöka om medlemsskap i Pensionärsföreningen.

Mälardalen omfattar Stockholms, Östergötlands, Södermanlands, Örebros, Västmanlands och Uppsala län.

Medarbetare inom annan del av landet kan även efter ansökan beviljas medlemskap av Styrelsen.

If-anställd med inkomstgaranti

If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti fram till ordinarie pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av Styrelsen.

Om Pensionärsföreningen If Ost

Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans. Föreningen bildades den 27 oktober 2005 och har idag drygt 250 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If. Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.

Om Pensionärsföreningen If Väst

Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans. Föreningen bildades den 1 Juni 2014 och har idag cirka 130 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If. Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.

Om Pensionärsföreningen If Norr

Föreningen bildades den 26 April 2017 och har idag drygt 90 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If. Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans. Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.