Årsmöten Väst

Här samlas information om årsmöten för Väst.

Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålls senast under April månad året efter räkenskapsåret.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.

Årsmöte 2022

Årsmöte hölls den 22 mars 2022 i Kvarnbysalen, plan 1, Flöjelbergsgatan 4, Mölndal.

Årsmöte 2020

Pensionärsföreningen Årsmöte 2020 hölls 2020-03-04.
Kallelse till årsmötet
Protokoll från årsmötet
Verksamhetsplan

Årsmöte 2019

Pensionärsföreningen Årsmöte 2019 hölls 2019-02-06.

Årsmöte 2018

Pensionärsföreningens Årsmöte 2018 hölls 2018-02-06.

Årsmöte 2017

Pensionärsföreningens Årsmöte 2017 hölls 2017-01-25.

Årsmöte 2016

Pensionärsföreningens Årsmöte 2016 hölls 2016-01-28.

Årsmöte 2015

Pensionärsföreningens Årsmöte 2015 hölls 2015-02-26.

Årsmötet 2014

Pensionärsföreningens Årsmöte 2014 hölls i lokal 62 på 2014-06-09.
Efter förhandlingarna träffades vi i kaféet utanför matsalen för en stunds samvaro. Pensionärsföreningen bjöd på något att äta. Öl och vin fanns att köpa till lågt pris.

Mer information kommer att läggas upp efterhand…