Årsmöten Ost

Ordinarie årsmöte hålls senast under April månad året efter räkenskapsåret.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.

Årsmöte 2022

Pensionärsföreningens Årsmöte 2022 hölls Tisdag 26 April.

Protokoll årsmöte 2022

Länkar till gamla årsmöteshandlingar